‘Vi medlar för
allas bästa’

Omställningsstödet är en ekonomisk trygghet för medarbetare som befinner sig i omställning. Syftet är att underlätta inriktningen på målet – en ny start.

Därför är det viktigt att omställningsstödet anpassas efter situationen och individens behov. Viktigt är också att avtalet utformas på ett juridiskt korrekt sätt och att villkoren formuleras på ett sådant sätt att det förstås och kan accepteras av båda parter.

NewPlacement hjälper gärna till att upprätta individuellt utformade avtal där vi intar medlarens roll. Som utomstående konsult agerar vi alltid med båda parters bästa för ögonen