‘Ju tidigare NewPlacement kommer
in i processen desto snabbare
når du önskat resultat’

Som arbetsgivare eller personalansvarig kontaktar du oss för en beskrivning av situationen. Vi lämnar förslag på lämpligt upplägg samt kostnadsuppskattning av uppdraget. Först därefter bokar vi ett förutsättningslöst möte med den medarbetare uppdraget avser och går igenom personens möjligheter utifrån ett totalperspektiv.

Vår roll är framförallt att stödja och coacha i processen mot ökad självkännedom, insikt i personliga förutsättningar och de mål som medarbetaren vill uppnå.

Vi finns till hands hela vägen fram till ett nytt arbete eller start av egen verksamhet. Tiden fram till ett nytt arbete kan variera av olika orsaker. En god regel är att alla parter bidrar på ett positivt sätt. På så sätt når vi snabbare målet.

Förtroendet mellan parterna är viktigt och avgörande är att medarbetaren aldrig tvivlar på vår lojalitet. Därför tar vi aldrig eget initiativ till kontakt med uppdragsgivaren för 'rapport' under pågående uppdrag. Först när uppdraget är slutfört meddelar vi uppdragsgivaren.