‘Konsten att leva är något
man lär sig hela livet igenom’
(Seneca, 4 f Kr – 65 e Kr)

Människor har olika förmåga att ta sig igenom kriser. När man förlorat något mycket värdefullt, sitt arbete till exempel, behövs ofta stöd på vägen.

För dig som befinner dig i en omställningssituation fungerar NewPlacement både som rådgivare och coach på vägen.

Genom att öppna för personlig självinsikt och uppmuntra drivkraften i de förmågor och förutsättningar, som är unika för just dig, lägger vi grunden för goda framtidslösningar.

Som 'NewPlacementkonsult' kan vi hjälpa dig med våra erfarenheter av bland annat osynliga och outtalade spelregler, strategiskt upplägg av en ansökan och hur du bör förbereda dig inför anställningsintervjuer.