‘Att förlora sitt jobb kan
utlösa chock – stegvis hjälper vi
dig att återfinna balansen’

Ett. Chock – inte mottaglig för information

Du hör, men lyssnar egentligen inte. I tillstånd av chock kan du bete dig apatiskt och handla reflexmässigt utifrån etablerade mönster och vanor.

Två. Förnekelse – inte se verkligheten som den är

Chocktillståndet övergår oftast till ett tillstånd av förnekelse. Du vill inte riktigt ta in verkligheten och det som inträffat. Du söker bortförklaringar och förtränger fakta.

Tre. Starka känslor – eller likgiltighet

Med insikten kommer känslorna. Det kan vara starka känslor av ilska och bitterhet, sorg och förtvivlan. De kan riktas mot omgivningen eller inåt mot dig själv.

Motsatsen är uppgivenhet och likgiltighet, också en slags sorg. Att handla 'i känslan' är sällan konstruktivt. Vänta hellre tills den ebbar ut.

(Churchill: 'Håll ditt tal i vrede och du har hållit det bästa du bittert får ångra')

Fyra. Bearbetning – i väntans tider

Bearbetningen är en viktig fas som kan ta sig många uttryck. Den kan också ta tid, antingen du försöker förhandla med omgivningen eller med dig själv. Den leder dig framåt på ett konstruktivt och insiktsfullt sätt, men den är inte själva slutmålet. Det är viktigt att förstå.

Fem. Acceptans – första steget till handling

Det är först när du accepterat situationen som den är, som du kan börja handla på allvar. Du kan välja den passiva vägen och inte göra något alls. Eller du kan välja den aktiva vägen och söka konstruktiva lösningar och alternativ.

Aktivt handlande bygger upp ditt självförtroende och vidgar ditt perspektiv. Det är i detta steg som vi på NewPlacement har som störst förutsättningar att hjälpa dig vidare.