‘Vi arbetar konfidentiellt
utifrån de förutsättningar som
präglar varje uppdrag’

Exempel 1 – 'När chefen inte längre passar in'

Ekonomichefen Björn hade fått beskedet att han måste lämna sin befattning efter att ett franskt bolag köpt verksamheten. En ny ledarstil, initierad av styrelsen, hade börjat ersätta den tidigare informella, öppna och diskuterande kulturen. Styrelsens nye franske ordförande höll distans, var formell och inriktad på detaljer. Ett stormigt styrelsemöte resulterade i att ordföranden krävde Björns avgång.

Tidigare hade VD:n varit ett stöd för Björn på styrelsemötena. Men VD hade numera sin placering i Frankrike. Produktionschefen, som aldrig varit speciellt förtjust i Björn, hade utnämnts till platschef. Han ställde upp på ordförandens beslut att avveckla Björn.

Företaget tog kontakt med NewPlacement. Samarbetet resulterade i att Björn så småningom fann en ny anställning i ett mindre formellt företag, som bättre passade hans arbetssätt och personlighet. Björn behövde inte längre gå med slips till jobbet.