‘Undersökningar visar att avveckling av medarbetare
är ytterst påfrestande för en företagsledare
– vi underlättar arbetet’

För dig som arbetsgivare innebär vårt arbete inför en uppsägning / omställning av medarbetare att underlätta den svåra processen detta innebär.

Genom kompetens, engagemang, ansvarstagande och mänsklig förståelse bidrar vi till långsiktiga lösningar, som upplevs positivt för alla parter.

Uppdraget behöver inte enbart handla om uppsägning och omställning. Som arbetsgivare kan du ibland hamna i situationer där du behöver prata med dina medarbetare om negativa händelser eller lämna svåra besked.

På NewPlacement har vi lång erfarenhet av hur man hanterar dessa situationer på ett kompetent och bra sätt.