'LIVET
ÄR
HANDLING'

                                                  – Hjalmar Söderberg

Håller din organisation på att förändras i takt med omvärlden? Behöver ni tillföra eller förändra kompetens? Behöver ni ha stöd i ert förändringsarbete? Vi på NewPlacement kan erbjuda kvalificerat stöd inom Human Resouce Management. Vi stöttar ledare och medarbetare i förändringsprocesser genom outplacement, omställning, rekrytering, organisationsutveckling och kan också gå in som tillfällig ledare i organisationen. Vi arbetar process inriktat med målet att skapa mervärden och nya insikter för organisation och medarbetare.

Vi är HR-chefer med stor erfarenhet och ett brett nätverk av specialister och kan genom vår kompetens och engagemang bidra till långsiktigt hållbara lösningar för alla parter.