'Träffsäker blick för
individens ambitioner och
marknadens behov'

boo

Jag är utbildad socionom, med åtskilliga års erfarenhet av chefsrekrytering, omställning och organisationsutveckling. I min yrkesroll har jag framför allt fokuserat på att matcha individers ambitioner och förmågor i förhållande till marknadens behov av specifika kompetenser inom olika verksamheter.

Har lång erfarenhet som regionchef inom rekryteringsbranschen, där jag ansvarat för etablering, marknadsföring och bearbetning av marknaden samt genomfört ett stort antal chefsrekryteringar, outplacement- och omställningsuppdrag.

Har även arbetat inom TRR Trygghetsrådet med rådgivning och projektledning vid omställningar i det privata näringslivet samt medverkat till att utveckla nya metoder för processer och kvalitetssäkring inom verksamhetsområdet.

De senaste fem åren har jag varit verksam som HR-konsult i en konsultorganisation. För mig personligen är det väsentligt att kunna se till individens kapacitet och specifika kompetens, på ett sätt som gynnar såväl den enskildes som verksamhetens långsiktiga utveckling.