'En god lyssnare
med lång erfarenhet av
personalutveckling'

elisabeth

Jag är utbildad socionom och med lång erfarenhet som personalansvarig från olika branscher, även från verksamheter med internationell anknytning. Jag har också god förmåga att bedöma människors kapacitet och utvecklingsmöjligheter.

Genom min tidigare erfarenhet från TRR Trygghetsrådet och som personalchef vid Öresundsbrobygget har jag byggt upp en bred kännedom om rekryteringsvärlden, dess värderingar och preferenser. Inte minst vill jag betona vikten av att vara en intresserad lyssnare och se det värdefulla i att få möta människor.

Jag har ord om mig att vara målinriktad, tydlig och rak i min kommunikation med stark intuition för det väsentliga. Genom personligt engagemang för individer i omställning når vi snabbt målet – en ny start i arbetslivet. Du som arbetsgivare vinner respekt och förtroende för din personalpolitik genom att anlita NewPlacement.