'Företagets
grundare och
förebild'

Jan-Erik Wannerdt är grundaren av NewPlacement. Verksamheten startade 1985 och företaget var ett av de första i branschen.

Jan-Erik har efter sin pensionering 2004 helt överlåtit företaget och verksamheten, men finns fortfarande kvar i bakgrunden som vår förebild.