‘Vi erbjuder träning
och teknik i hantering
av svåra samtal’

NewPlacement genomför och arrangerar vid behov träning för ledare och chefer i genomförande av 'svåra samtal', för att du lättare ska kunna förstå och hantera reaktioner som kan blomma upp under dessa samtal. Syftet med våra träningstillfällen är att du ska få träning i och hitta en teknik att hantera samtalet.

Bland annat förmedlar vi insikt i vad som kan hända och vad som är 'normalt' när det gäller medarbetarnas och omgivningens reaktioner.

Du får också råd och tips hur du kan möta dessa reaktioner. Du kommer att bättre förstå och se de psykologiska sammanhangen och lättare hitta rätt verktyg för att hantera alternativa situationer.

Med hjälp av teoretisk kunskap, praktisk träning och aktiv feedback, hjälper vi dig att förbättra din förmåga att kommunicera konstruktivt. Lämplig omfattning är en heldag alternativt två halvdagar.