‘Vi underlättar fokusering
på målet – nytt jobb’

NewPlacement arbetar med individuellt anpassade omställningsprogram.

Genom aktiv jobbcoachning i kombination med individens eget ansvar ser vi till att skyndsamt få människor i nytt arbete. Grunden är det enskilda samtalet, där önskemål och förutsättningar lyfts fram. Vi lyssnar av, preciserar kompetensprofil, formulerar strategier och kommer gemensamt fram till den bästa lösningen.

NewPlacement arbetar dels med egna uppdrag dels på uppdrag av Trygghetsstiftelsen.

Vår långa erfarenhet av personal- och organisationsfrågor samt individuell jobbcoachning ger oss möjlighet att framgångsrikt åta oss kvalificerad ledning av omställningsprojekt samt att förbereda och träna ledare inom organisationen inför det tuffa förändringsarbetet.

Vid behov, exempelvis när större grupper berörs av omställningsarbetet, kan vi i nätverk med andra erfarna konsulter inom omställning / outplacement bygga upp en mer omfattande projektorganisation, som snabbt ger stöd och vägledning till berörda individer.