‘Coachning fokuserar på resultat, skapar
utrymme för reflektion, stimulerar till nya
tankar och betonar balans och möjlighet’

Coachning för hemvändande utlandsarbetare (Expatriats) används för att hela familjen ska fungera och må bra vid hemkomsten och för att snabbt komma in i den nya befattningen och det nya livet.

Coachning vid organisationsförändringar används för att hjälpa medarbetare med utsatta och viktiga befattningar, som ska vara kvar i organisationen, att behålla sin motivation. Används även för medarbetare, som inte vet om de har någon plats i den nya organisationen, att fokusera på jobbet och samtidigt våga titta framåt.

Coachning för "Påläggskalvar” används för medarbetare, som man önskar sporra till utveckling och framtida karriär inom företaget.

Coachning för nyckelpersoner (specialister) används för personer som har en för företaget unik kompetens och som man vill ge en utveckling för att behålla motivationen och stanna kvar i företaget.